Reference

Muzeum ateliér Josef Seidl Linecká ul. Český Krumlov

Význam této památky spočívá v tom, že vedle unikáního díla o historii fotogafie se citlivě provedla rekonstrukce budovy.Bylo nám ctí přispět k otevření tohoto muzea. Provedli jsme na části objektu podřezání vlhkého zdiva systémem Baumann.Na dvorku jsme instalovali nerezové obruby, které ohraničují šotolinové cesty. Realizace díla 2008. Cena realizace zakázky 80000 Kč

VELICE - KAPLE - realizace 2016

Kaple před rekonstrukcí vykazovala v interiéru značné poškození vzlínající vlhkostí. V nedávné minulosti byl objekt rekonstruován. Realizaci před 8 lety prováděla firma aplikací sanační omítky. Vzlínající vlhkost nebyla vůbec řešena. Při naší první prohlídce již docházelo k odpadávání kusů omítky na fasádě. Omítky uvnitř byly napadeny salinitou. Promrzáním zvlhlého zdiva tak docházelo k degradaci stavebního materiálu. Investor měl po předchozích špatných zkušenostech požadavek na důslednou rekonstrukci s využitím současných nejjistějších sanačních metod. Smíšené zdivo se tak podřezávalo diamantovým lanem s vlisováním nerezových desek do proříznuté mezery. Tloušťka zdiva se pohybovala od 80 do 120 cm. Řez se prováděl s úrovní podkladního betonu. Součástí rekonstrukce byla oprava střechy ,omítek a nátěr fasády dle dobových záznamů.

Sanace kamenných prvků

Sanace kamenných prvků pískováním, rozebrání schodiště a zpětná montáž, ošetření prvků hydrofobizací.

Rekonstrukce bytového domu v Táboře

Rekonstrukce bytového domu v Táboře bezprostředně vedle historického centra, s výhledem na řeku Lužnici. Sklepní prostory ze smíšeného zdiva jsme podřezávali diamantovým lanem a vkládali nerezové desky. Jedna třetina objektu byla nepodsklepena. Zdivo v 1 n.p bylo vyzděno z plných cihel, a tak jsme ho izolovali "systémem Baumann" pneumatickým zarážením desek přímo do zdiva bez předchozího podřezávání. Výsledkem je velmi zdařilá rekonstrukce a pěkně provedená fasáda.

Sanace historických objektů v centru Českých Budějovic

Zleva doprava: Česká ulice, v roce 2009; Krajinská ulice, v roce 2015; rohový objekt ulice Krajinská / náměstí Přemysla Otakara II., v roce 1999.

Boží muka - Týn nad Vltavou

Tento objekt je podříznut nerezovými deskami System Baumann. Základna má rozměr 1500x1500mm. Desky byly zaráženy z drou stran, proti sobě, aby nedošlo k posunu stavby. Výška stavby je více než 4m. Objekt leží v blízkosti Vltavy. Zajímavostí na tomto objektu bylo, že jsme ve spodní části stavby po odkrytí omítky 10cm nad zemí nalezli měděnou schránku s uloženými dokumenty a artefakty z minulého období. Po rekonstrukci byla schránka uložena zpět s novými dobovými dokumenty a artefakty. Vyjmuté byly uloženy v muzeu.

Řezání otvorů diamantovým lanem

Řezání otvoru pro balkonové dveře v klenuté hospodářské budove rekonstruované na bytovou jednotku. Tloušťka řezaného zdiva 900mm; Velikost balkonových dveří 2200x2000mm. Cena realizace vyříznutí otvoru: 12 800kč

Řezání otvoru do pohledového žulového zdiva. Otvor je vyříznut přesně, pro okno a jeho zapěnování. Před řezáním je nad oknem proveden překlad z masivní pásoviny tloušťky 8 - 10mm, výšky 120 - 200mm. Zdivem jsou v provrtaných otvorech protaženy závitové tyče a pásoviny jsou z obou stran staženy matkami a zavařeny. Při větších rozponech otvorů se při řezání pod překladovými pásovinami protahují pásoviny tloušťky 8mm ve větších šířkách a přivařují se k vodorovným pásovinám. Poté se provedou vertikální řezy a materiál se vybourá. U tohoto objektu, Penzion Idea Boubínský prales, nebyla jiná možnost vytvoření otvoru, vzhledem k vetšímu poškození pohledového zdiva vybouráváním otvoru. Cena realizace vyříznutí otvoru, včetne překladu: 8 000kč