Systém Baumann

Zkosení ohybů na deskách zamezuje destrukci stavebního materiálu při zarážení. Přihláška vynálezu: č. PV 200 - 910

Desky jsou dodávány na objekty v délkách přesně podle tloušťky zdiva. Šířka desek je standardně 30 cm. Na deskách jsou podélné ohyby, které jsou válcovány do tvaru a plynulý ohyb oblouku je nutný pro jistotu neporušenosti hydroizolace. Při příliš ostrém úhlu ohybu by mohlo docházet k popraskání zámků a tím k zhoršení kvality izolace. Na našich deskách je prováděna metalografická kontrola kvality profilování. Metalografická kontrola je prováděna jak na deskách z materiálu DIN 1.4301, ČSN 17 241, tak na deskách DIN 1.4401, ČSN 17 440. Nerezový plech vyrábí firma Thyssenkrupp Nirosta GmbH, desky jsou profilovány firmou Georg Baumann GmbH v Bavorsku. Nerezové desky dodáváme specializovaným firmám v ČR a SR.

Podřezávání kamenného a smíšeného zdiva systém Baumann

Speciální horizontální lanovou pilou se provede řez kamenným nebo smíšeným zdivem. Do vyříznuté spáry o tloušťce 8mm se zarážejí pneumatickým zařízením desky vyrobené z ušlechtilé chromniklové oceli DIN 1.4301 (ČSN 17240 ) tloušťky 1,5mm. Desky jsou vyrobeny zvlněním plechu. Na obou stranách po celé její délce jsou zhotoveny válcováním ohyby , které zvyšují tuhost desek proti vyboulení při zarážení. Zároveň jsou desky pomocí ohybu spojovány mezi sebou. Tento průběžný spoj je vysoký 6,8 mm. Slouží jako klín, který zabraňuje sedání zdiva do řezu. Tento technologický postup je tak výhodný pro statiku objektu. Zamezuje vzniku prasklin a trhlin. Mezery pod i nad izolační deskou se po zarážení vyplní cementovou zálivkou s expanzivními nebo plastifikačními přísadami. Lze používat rovněž rychle tuhnoucí přísady.

Využití v praxi

  1. U kamenného zdiva, které po proříznutí nesedá do řezu
  2. U kamenného zdiva, které je vyzděno na klínu a ihned sedá do řezu
  3. U zdiva smíšeného (soudržného i nesoudržného) a u zdiva s vnitřním "výsypem"
  4. U zdiva vyzděného z plných cihel, vyzděného na beton
  5. U zdiva vyzděného na duté cihly porotherm, kdy tímto postupem nedochází k destrukci zdiva
  6. Izolace a řezání betonových a železobetonových staveb
  7. Izolace pilířů a komínů
  8. Izolace historických objektů s klenbami, památkově chráněných objektů

Každý objekt je originál, proto je vždy nutná návštěva našeho technika, který provede průzkum zdiva a zvolí vhodný technologický postup. Poté Vám zpracuje cenovou nabídku se záručními podmínkami. Tyto služby poskytujeme bezplatně. Rovněž Vám zpracujeme cenovou nabídku při zaslání vyplněného formuláře.

Systém BAUMANN v ČR 23 let

Více než 3795 odizolovaných objektů

Pouze naše firma dodává desky v délkách nad 100 cm do 3500 cm. Lze je tak používat pro vytvoření larzenových stěn podél objektů.