Sanace památek

Sanace historických a církevních objektů

V poslední době pozorujeme, že se zvyšuje zájem o sanace objektů minulé doby, kde jsou způsobeny škody vznikající vlivem působení vzlínající vlhkosti. Ta se do objektů dostává z toho důvodu, že se v minulosti nepoužívaly izolační materiály, protože je předci neměli k dispozici. Současný stav techniky nám však dovoluje doplnit stavební konstrukce o horizontální zábranu, která zamezí vzlínání další vody do konstrukce a tím ochráníme objekty před škodlivými vlivy vlhkosti. Sanace staveb provádíme všemi metodami, které jsou v souladu s normou ČSN P730610. V mnoha případech je nutno kombinovat různé metody, aby výsledkem bylo zachování objektů minulé doby současným i budoucím generacím. V nedávné době například proběhla sanace kostela svatého Jiljí ve Střížově. U tohoto objektu investor požadoval absolutní a definitivní vyřešení problému vzlínající vlhkosti, která byla v některých místech do výše 1,5m. Tuto podmínku může v současné době splnit pouze mechanické podříznutí zdiva, které bylo v tomto případě smíšené. Technologii řezání zdiva lanovým automatem, s vložením nerezových chromniklových desek systém Baumann vyznačující se podélnými válcovanými ohyby, kterými se desky vzájemně spojují k sobě. Tyto spoje jsou vysoké jako proříznutá mezera a tak pozaražení desek ve zdivu vznikne klín po celé šířce zdiva, který zajišťuje podepření konstrukce před tlakovým vyplnění mezer cementovou zálivkou. Statika objektu tak není narušena. Poté takto ve zdivu vznikne nová spára, která zlepší statické vlastnosti konstrukce z hlediska rovnoměrného zatížení. V minulosti jsme realizovali sanaci mnoha historických objektů.

Například rodný dům kardinála Ratzigera v Bavorsku 1994, v současné době papeže Benedikta XIV. Boží muka Týn nad Vltavou, Kaplička Unějovice, Kostel Staré Hodějovice a mnoho dalších památkově chráněných objektů po celé České republice.