Řezání konstrukcí

Podřezávání kamenného zdiva

Velmi často se setkáváme u historických a starších objektů, že jsou postaveny z kamenného nebo ze smíšeného zdiva. Jedinou možností, jak lze toto zdivo dodatečně mechanicky odizolovat, je technologie řezání diamantovým lanem. Pro všechny mechanické metody dodatečného podřezávání zdiva je nutné objekt posoudit a zpracovat návrh postupu sanačních prací.

Technici naší společnosti využívají zkušeností se sanacemi památkových objektů a obytných budov, umí posoudit tvrdosti materiálů pro řezání, soudržnost zdiva, přístupnost k objektu a stav nemovitosti po stránce statiky. Tyto poznatky použijí při výběru vhodné metody nebo ke kombinaci různých metod, aby investované finanční prostředky vložené do sanace byly optimálně využity. Do proříznuté spáry 8-12 mm se vkládá izolace. Používáme izolační PVC plasty, lamináty nebo u zdiva, které sedá do řezu tzn. je nesoudržné, zarážíme desky systém BAUMANN. Proti sedání zdiva se ve všech případech používají k zajištění plastové klíny různých tloušťek. Poté se dutiny, které vzniknou nad izolací, vyplní speciální zálivkovou hmotou. Do hmoty dle potřeby se přidávají přísady rychletuhnoucí, expanzní nebo plastifikační. Takto připravená směs se upravuje do dutin pomocí pneumatické pumpy.

Podřezávání kamenného a smíšeného zdiva systém Baumann

Speciální horizontální lanovou pilou se provede řez kamenným nebo smíšeným zdivem. Do vyříznuté spáry o tloušťce 8mm se zarážejí pneumatickým zařízením desky vyrobené z ušlechtilé chromniklové oceli DIN 1.4301 (ČSN 17240 ) tloušťky 1,5mm. Desky jsou vyrobeny zvlněním plechu. Na obou stranách po celé její délce jsou zhotoveny válcováním ohyby , které zvyšují tuhost desek proti vyboulení při zarážení. Zároveň jsou desky pomocí ohybu spojovány mezi sebou. Tento průběžný spoj je vysoký 6,8 mm. Slouží jako klín, který zabraňuje sedání zdiva do řezu. Tento technologický postup je tak výhodný pro statiku objektu. Zamezuje vzniku prasklin a trhlin. Mezery pod i nad izolační deskou se po zarážení vyplní cementovou zálivkou s expanzivními nebo plastifikačními přísadami. Lze používat rovněž rychle tuhnoucí přísady.

Využití v praxi

 1. U kamenného zdiva, které po proříznutí nesedá do řezu
 2. U kamenného zdiva, které je vyzděno na klínu a ihned sedá do řezu
 3. U zdiva smíšeného (soudržného i nesoudržného) a u zdiva s vnitřním "výsypem"
 4. U zdiva vyzděného z plných cihel, vyzděného na beton
 5. U zdiva vyzděného na duté cihly porotherm, kdy tímto postupem nedochází k destrukci zdiva
 6. Izolace a řezání betonových a železobetonových staveb
 7. Izolace pilířů a komínů
 8. Izolace historických objektů s klenbami, památkově chráněných objektů

Každý objekt je originál, proto je vždy nutná návštěva našeho technika, který provede průzkum zdiva a zvolí vhodný technologický postup. Poté Vám zpracuje cenovou nabídku se záručními podmínkami. Tyto služby poskytujeme bezplatně. Rovněž Vám zpracujeme cenovou nabídku při zaslání vyplněného formuláře z www.hav-bau.cz.

Reference

Od roku 1996 máme cca 3795 odizolovaných staveb - Církevní objekty, hospodářské stavby, občanské stavby.

Podřezávání kamenného a smíšeného zdiva izoprofil HX

Ve vlhkém zdivu se prořízne spára lanovou horizontální pilou nebo řetězovou pilou. Do vyříznuté spáry o tloušťce 8 - 12 mm se pomocí tlakové pumpy vtlačí cementová zálivka. Poté se ručně nebo pneumaticky přes speciální upínací čelist zarážejí plastové pásy, které jsou opatřeny rovnoběžnými distančními žebry na spodní i horní ploše. Distanční žebra mají tvar písmene "x". Výhodou technologického postupu izoprofil HX spočívá v tom, že rozložení malty nad i pod pásy je rovnoměrné. Malta injektovaná do spáry po krátké době přisychá k hornímu i spodnímu povrchu spáry a vytváří okrajové polotuhé vrstvy. Malta ve středu spáry potom zůstává měkká. Způsob zasychání lze regulovat pomocí plastifikátorů a různých urychlovačů nebo zpomalovačů tuhnutí. Rovněž lze používat expanzní přísady. Při zatlačení (zaražení) izolační desky do spáry jsou distanční žebra vedena po okrajových polozaschlých vrstvách. Izolační pás se tak sám navádí do středové měkké oblasti ve spáře. Část měkké malty je vytlačena ven, avšak jen v tom objemu, který zaujímá sám izolační pás. Po zatlačení (zaražení) pásu do spáry je malta rovnoměrně rozdělena nad i pod izolační pás. Speciální plastové vymezovací, zajišťovací a fixační podložky zasazené nad i pod izolační pás podle průběhu spáry zajišťují fixaci jednoho izolačního pásu. Při zatlačování (zarážení) druhého sousedního pásu, který se spojuje přesahem nebo pomocí polozavřeného rovnoběžného zámku. Podložkami se rovněž zahušťuje měkká malta ve spáře nad i pod pásem. Po úplném zaschnutí malty spočívá zeď opět na ideální ploše, jednotlivé části objektu jsou rovnoměrně staticky zatíženy a nemůže tak dojít ke vzniku místních pnutí, prasklin apod.

Řezání stavebních otvorů

Řezání konstrukcí diamantovým lanem je jediným možným řešením pro řezání zdiva kamenného, smíšeného nebo betonů a železobetonů. Řezným nástrojem je diamantové lano, které se roztočí přes kladkostroje pomocí lanového automatu s elektrickým pohonem a plynulou regulací posuvu v závislosti na tvrdosti řezaného materiálu.

Řezání stavebních otvorů ve smíšeném a kamenném zdivu

Při rekonstrukcích kamenných staveb je potřeba velmi často vybourat otvor např. pro balkonové dveře nebo okna. Je velmi obtížné zasekat překlad nad budoucí otvor a při bourání se zpravidla musí vybourat daleko větší otvor a poté ho celý dozdívat na velikost dveří či oken. To přináší velkou pracnost a statickou nebezpečnost. Často dochází k prasklinám ve 2. NP. Postup řezání stavebních konstrukcí diamantovým lanem je vhodný pro jakékoli tloušťky zdiva a pro různé druhy stavebních materiálů, např. kamenné nebo betonové konstrukce bez omezení jejich tvrdosti.

Řezání a vrtání betonů a železobetonů

V mnoha případech je potřeba odstraňovat vyřezané betonové bloky, které se musí kvůli velké hmotnosti často dělit na menší části, aby bylo možné je snáze odstranit. Většinou je nutné využít jeřáb či jiné stroje. V některých případech se řežou prostupy do betonových konstrukcí pro obdélníkové dveře, kruhové otvory ve stropech pro točité schodiště, či prostupy pro různá vedení elektro, plyn, vzduchotechniku apod. Na vrtání betonů používáme jádrové vrtáky a na řezání slabých panelů stěnovou pilu a pro mohutné betonové a železobetonové konstrukce se používá řezání lanovým automatem.

Překlady nad vyřezanými otvory

Pro různé druhy stavebních konstrukcí máme vyřešen systém a technologický postup, jak provést staticky bezpečně překlady nad vyřezanými otvory. Zpravidla se jedná o provrtání zdiva s roztečí cca 15 cm nad budoucím otvorem pro protažení svorníků. Následně se masivní pásoviny stáhnou k sobě a spoje se zavaří. Těsně pod pásovinou se zdivo podřízne a do řezu o tloušťce 8,6 – 11 mm se zarazí každých cca 20 cm od sebe pásovina, která se přivaří k sešroubované pásovině z obou stran. Poté se otvor vyřízne z bočních stran a vybourá se.

Využijte našich zkušeností a individuální přístup ke každé zakázce!

Další možné využití

 1. Izolace vlhkého obvodového a příčkového zdiva - kamenného, smíšeného, cihlového , které po proříznutí v délce min 30 cm nesedá do řezu
 2. Izolace historických a památkově chráněných staveb
 3. Izolace objektů při požadavku investora na vysokou statickou bezpečnost

Upozornění

Objekt je nutné posoudit odborníkem. Pro bezplatnou prohlídku prosím vyplňte formulář