Poradenství

Poradenská a znalecká kancelář

 1. Průzkumy objektů pro objektivní doporučení technicky a ekonomicky nejvhodnějšího způsobu sanace vlhkých objektů.
  • Posouzení technického stavu zděných a dřevěných konstrukcí z hlediska mechanické odolnosti a stability
  • Měření vlhkosti vzduchu, vlhkosti ve stavebních materiálech a měření povrchových teplot infrakamerou
  • Chemická analýza salinity ve vlhkých omítkách a stavebních konstrukcích

 2. Provádění technického dohledu, kontrolu jakosti a účinnosti provedených sanačních prací včetně zpracování znaleckých posudků

 3. Provádění sanačních prací metodami a pracovními postupy, které jsou v souladu s normou ČSN P730610 - Hydroizolace staveb, sanace vlhkého zdiva
  • Řezání kamenného, smíšeného, nebo cihelného zdiva lanovou, stěnovou, nebo řetězovou pilou, s vložením hydroizolace a tlakovým zainjektováním vyříznuté spáry betonem, pomocí tlakové pumpy o Zarážení nerezových, chromniklmolibdenových, chromniklových a chromocelových desek s podélnými válcovanými ohyby do zdiva bez předchozího podřezávání
  • Vertikální zarážení nerezových, chromniklmolibdenových, chromniklových a chromocelových desek s podélnými válcovanými ohyby podél objektu k vytvoření larzenové stěny pro odizolování podsklepených objektů do hloubky 3500mm
  • Provádění chemických injektážních metod.
  • Provádění vzduchoizolačích systémů v podlahách.
  • provádění zemních prací ve spojení s opravami vertikálních hydroizolací spodní stavby. Odvodňování a oddrenážování ploch v okolí objektů.
  • Provádění hydroizolací modifikovanými asfaltovými pásy a modifikovanými asfaltovými pastami a tmely.
  • Sanace nových i historických dřevěných konstrukcí proti plísním, houbám a dřevokazným škůdcům

 4. Velkoobchod
  • Prodej nerezových desek
  • Prodej hydroizolačních desek a pásů z plastů pro podřezávání.
  • Prodej plastových klínů pro podřezávání.
  • Prodej injektážních roztoků a krémů pro chemické napouštění a injektování zdiva.
  • Prodej speciálních hydroizolčních hmot a hydrofobizačních prostředků.
  • Prodej produktů na ochranu dřevěných konstrukcí.

 5. Maloobchod
  • Prodejna Sanace 2000 se sortimentem pro sanace, izolace a povrchové úpravy staveb.
  • Zásilková služba